ogniwa-fc.plogniwa-fc.plPoznaj technologię przyszłości - już dziś!


Ogniwa paliwowe - wstęp
Wstęp
Ogniwa paliwowe - historia
Ogniwa paliwowe - budowa
Ogniwa paliwowe - kontakt


Wstęp


Dlaczego ogniwa paliwowe? Dlaczego właśnie one miałyby być przyszłością energetyczną naszej cywilizacji? Oto pytania, na które poszukują odpowiedzi osoby, które pierwszy raz spotykają się z zagadnieniem ogniw paliwowych i technologii wodorowych. Pokrótce można na nie odpowiedzieć już tutaj, zatem podejmę próbę udzielenia odpowiedzi już na wstępie.

W ciągu ostatnich kilku czy nawet kilkunastu lat coraz więcej mówi się o ogniwach paliwowych (z ang. fuel cell - FC). Głównym tego powodem było zaangażowanie rządu USA w działania mające na celu zmianę gospodarki energetycznej USA. Na początku XXI w. Stany Zjednoczone wybrały wodór jako źródło energii przyszłości, a ostatecznym potwierdzeniem tego wyboru był plan rozwoju przygotowany w lutym 2002 roku jako wizja energetyczna USA na lata do 2030 i późniejsze. W planie tym Stany Zjednoczone jednoznacznie wyrażają swoje postanowienie zmiany gospodarki energetycznej z węglowej na wodorową. Pociągnęło to lawinę funduszy zainwestowanych w rozwój ogniw paliwowych i technologii wodorowej na masową skalę. Jednocześnie w 2003 r. Unia Europejska ogłosiła swój program wodorowy sięgający do 2030 roku, zgodnie z którym UE także deklaruje zmianę gospodarki energetycznej z węglowej na wodorową.

Dzięki zaangażowaniu tak dużych graczy jakim niewątpliwie są Stany Zjednoczone i UE, o ogniwach zrobiło się głośno. Bowiem pomimo tego, że technologia ogniw typu FC znana jest od niemal 200 lat, to dopiero ogromne nakłady na badania i rozwój doprowadziły do ponownego zainteresowania się ogniwami paliwowymi jako alternatywnym źródłem energii. Wcześniej były one zwyczajnie za drogie i zbyt 'tajemnicze' dla przeciętnego obywatela, aby budziły zainteresowanie w kategoriach codziennego użytkowania.

Dziś możemy śmiało założyć, że ogniwa paliwowe stanowić będą w przyszłości jedno z głównych źródeł energii. Skąd to przekonanie?! Przynajmniej z dwóch, a może nawet i z trzech bardzo ważnych powodów, których nie sposób ominąć:
- po pierwsze, złoża paliw kopalnych się wyczerpują i kiedyś zobaczymy w nich dno, zatem do tego czasu konieczne jest opracowanie i wdrożenie nowej technologii produkcji i dystrybucji energii. Ogniwa paliwowe wydają się do tego świetnie nadawać,
- po drugie, kwestie ekologiczne mają w ostatnim czasie coraz donioślejsze znaczenie i w przyszłości się ono raczej nie zmniejszy, a wręcz przeciwnie - wzrośnie. W takim przypadku ogniwa paliwowe jawią się jako ekologiczna alternatywa dla obecnych źródeł energii,
- po trzecie wreszcie, gospodarka energetyczna oparta na ogniwach paliwowych i wodorze przybrałaby postać zdecentralizowaną, w przeciwieństwie do obecnej - scentralizowanej. Zdecentralizowany system produkcji i dystrybucji energii byłby znacznie odporniejszy na ataki mające na celu jego unieruchomienie lub wręcz zniszczenie. W dobie terroryzmu szeroko rozumianego, jest to znaczący argument na rzecz ogniw paliwowych.

Biorąc pod uwagę ogrom prac prowadzonych w zakresie ogniw paliwowych jak i infrastruktury wodorowej prowadzonych na całym świecie, ze spokojem można powiedzieć, że ogniwa paliwowe stanowią przyszłość energetyczną rozwiniętej cywilizacji. Dzisiaj już nie tylko rządy, ale także organizacje pozarządowe jak również wielkie korporacje światowe pracują nad rozwojem ogniw paliwowych, których komercjalizacja jest bliska realizacji. Spodziewać się należy, że już niedługo wszyscy będziemy korzystali z energii generowanej przez ogniwa paliwowe.

Aby technologia ta była nam znana w chwili jej wprowadzenia do naszych domów, samochodów, telefonów itp., zachęcam już dziś do zapoznania się z jej tajnikami, jak również do wspólnego śledzenia rozwoju tej fascynującej technologii. Oczywiście wszelkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie ogniwa-fc.pl.
ogniwa-fc.pl©2013-2020